วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) มีดังนี้
            รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ด.ญ. พินธิตรา พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม
    รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ด.ญ. พิยดา วงศ์อิสริยาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ
    รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดงได้แก่ ด.ญ. ศิริวรรณ ชาญณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราช
    รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎได้แก่ ด.ญ.พวงเพชร อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จงชัยนาถ, ด.ญ.กุศลิน กลิ่นพะยอม โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร, ด.ญ.เปมิกา ทองพิชัย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร, ด.ญ.วันใหม่ คงวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีธรรมราช, ด.ญ.เสาวลักษณ์ บุญวงศ์  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จ.นครศรีธรรมราช, ด.ญ.อนัญญา บัวสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีษะเกษ,ด.ญ.ศิริภัสร เติมกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมฯ สมเด็จพระเทพฯ แข่งภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)จัดยิ่งใหญ่

แข่งภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)จัดยิ่งใหญ่
รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมฯ สมเด็จพระเทพฯ
รับทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
            การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ  รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย วันที่ 26 ส.ค. 55 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กทม.
 โดยมีพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มาดามผางลี่ผู้อำนวยการสำนักงานฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย ,มาดามหลิว ซิน รองประธานสภาการศึกษานครเทียนจิน , มาดามกวน ไน่เจีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหนานไค นครเทียนจิน,ศาสตราจารย์สวี ลี่  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน,มาดามหลี ลี่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยมเทียนจิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงห้องเรียนสถาบันฮั่นปั้น ประจำประเทศไทยทุกท่าน ท่านผู้มีเกียรติ์จากประเทศไทย และประเทศจีน คณะครูและผู้ปกครองที่ส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าสอบแข่งขัน  ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ป.6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) และระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ5,000 กว่าคน
            พระธรรมภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กล่าวว่า ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ก้าวหน้ากันมายาวนานนับเป็นศตวรรษแล้ว การเรียนการศึกษาภาษาจีนจึงมีความจำเป็นที่สุดในการที่จะทำให้อารยธรรมไทย-จีน เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป การเรียนการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลจีน คือสำนักงานฮั่นปั่น ซึ่งมีมาดามผางลี่ เป็นตัวแทนให้การพัฒนานี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลไทย กรุงเทพมหานคร ได้ขานรับในการพัฒนาการเรียนภาษาจีนนั้นได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งมีจำนวนเกือบ 1,000,000 คน แล้ว การเรียนการศึกษาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติและมิตรภาพที่ยั่งยืน ต้องขอขอบคุณฮั่นปั้นและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศจีนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการเรียนการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยนั้นให้ประสบความสำเร็จ
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงทรงเรียนพูด อ่าน เขียน ได้เป็นเวลา 30 แล้ว และได้พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎมาเป็นระยะเวลา 8ปีมาแล้ว ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ 9 และในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานของพระองค์ในการแข่งขันภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย  แสดงถึงมิตรภาพระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์อย่างดียิ่ง และมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนก็ได้มีการร่วมมือในการพัฒนาภาษาจีนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างความเป็นพี่น้อง และเชื่อมสัมพันธไมตรีให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปวันนี้เราได้พัฒนาการเรียนการศึกษาภาษาจีนจากเมื่อ10ปี ที่แล้ว จำนวนหลักหมื่น วันนี้มาเกือบ 1,000,000 คน เราได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จนี้ ก็มาจากรัฐบาลจีน รัฐบาลไทย พี่น้องชาวจีน และมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีความพยายาม ที่จะสานการทำงานนี้ ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น  การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ครั้งนี้ เป็นเครื่องหมายว่าเราได้พัฒนาจากอดีต และเรากำลังพัฒนาในอนาคตที่ยั่งยืน ยาวนานอย่างมีคุณภาพสืบต่อไป และในการพัฒนานี้เรายังได้รับความร่วมมือจากฮั่นปั้นในไทย และฮั่นปั้นที่ประเทศจีน และความสำเร็จที่ทุกท่านเห็น
ในความรู้สึกของอาตมาที่ได้ทำงานมารู้สึกว่านี่คือคนสำคัญที่จะต้องเอ่ยในที่นี้ ที่ทำให้การพัฒนาภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการของไทยหรือคนไทยนั้น ได้ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณบุคคลที่ชื่อว่า มาดามผางลี่ เป็นอย่างยิ่ง
            การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎนั้นเป็นการพยายามในการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆที่เป็นห้องเรียนขงจื่อ ที่พยายามทำงานอย่างดียิ่ง และ 7 ปีที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้พยายามทำงานอย่างดียิ่ง ภายใต้การนำของอธิการบดี ซึ่งมีนายกสภาที่ชื่อว่า นายกร ทัพพะรังสี ที่ทำงานให้กับการเรียนภาษาจีน  ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งกับสภาการศึกษาเทียนจิน และมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆในเทียนจิน ที่มอบทุนการศึกษาเป็นกำลังใจ ให้กับเยาวชนไทย อยากให้ทุกท่านรู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีคนจากมหานครเทียนจินสนับสนุนเรา วันนี้การเรียนการศึกษาภาษาจีนเราไม่ได้หมายความว่าจะอยู่เฉพาะเทียนจิน  แท้จริงแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากจีนทุกมณฑล ตรงนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาภาษาจีนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  วันนี้เราดำเนินการมาถือว่ามีผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว เราคงจะอยู่นิ่งไม่ได้ ยังคงต้องพยายามพัฒนาสืบต่อไป ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายมั่นใจว่าการดำเนินการการพัฒนาการศึกษาหรือการแข่งขัน หรือมิตรภาพไทย-จีน  ราคงจะดำเนินการสืบต่อไป  อาตมาขอให้ความมั่นใจต่อท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่า วันนี้เราต้องร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาการเรียนการศึกษาสู่เศรษฐกิจ สู่สังคม สู่วัฒนธรรม อารยธรรม  ให้ไทย-จีนเรานั้น มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นสืบต่อไป

            สำหรับผลการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)มีดังนี้
            ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1- 3) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ได้แก่  ด.ญ.อาเหมย แซ่เฉิน โรงเรียนวิรุณเทพ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ด.ญ. หม่ยหลิ่ง แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านหลวงรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ได้แก่ด.ญ.พัดชา แซ่ลี่ โรงเรียนบ้านหลวง
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4- 6) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ได้แก่ด.ญ.จื่อยิ่ง แซ่ฉิน โรงเรียนผดุงกิจวิทยารางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ด.ญ.ณัฐกานต์ แสนเทา โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ได้แก่ด.ญ.ชไมพร แซ่เฉิน โรงเรียนผดุงกิจวิทยา
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- 3) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ได้แก่ด.ญ.พรนิภา แซ่ลิ้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินได้แก่ นายจื้อฮุย หลิว โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ได้แก่ด.ญ. ชื่นนภา มาบางครุ  โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4- 6) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ได้แก่นางสาวถิงถิง ตันสุขเติม โรงเรียนสีตบุตรบำรุง รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่นางสาวว่าน ทับกระจ่าง  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ได้แก่นางสาวพรนิพร  ศิริปัญญา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ได้แก่นางสาวฐิติมา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวภรภัทร์ทิสยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง ได้แก่นางสาวดวงดาว ต้วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


เสกพิมพ์เสกมวลสารและเสกแหวราหู วันราหู วัดไตรมติร 24-05-54มะขามป้อมมะขามป้อม ผลไม้พุทธประวัติ จัดเป็นเภสัชสำหรับพระภิกษุ ฉันเป็นยาระบาย ละลายเสมหะ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร 
 
         ท่ามกลางกระแสธารแห่งอารยธรรมตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบัน ปรากฏร่องรอยหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาอย่างไม่ขาดสาย มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สะท้อนให้เห็นความรุ่งโรจน์แห่งอารยธรรมไทยแต่ครั้งโบราณกาล ดังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เที่ยวเมืองพระร่วง” ซึ่งทรงตรวจสอบค้นคว้าด้านโบราณคดีเกี่ยวกับ “สุโขทัย” ความว่า
        “ชาติไทยเรา ไม่ใช่ชาติใหม่ และไม่ใช่ชาติที่เป็นคนป่า หรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า ‘อันซิวิไลซ์' ชาติไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองมามากแล้ว เพราะฉะนั้น ควรที่จะรู้สึกอายแก่ใจว่า ในกาลปัจจุบันนี้ อย่าว่าแต่จะสู้ผู้อื่น แม้แต่จะสู้คนที่เป็นต้นโคตรของเราเองก็ไม่ได้ ฝีมือช่าง หรือความอุตสาหะของคนครั้งพระร่วงดีกว่าคนสมัยนี้ปานใด ถ้าอ่านหนังสือนี้แล้ว บางทีพอรู้สึก หรือเดาได้บ้างไม่มากก็น้อย ถ้าอ่านแล้ว คงจะเห็นความเพียรของคนเราเพียงไร.."
        พระราชนิพนธ์ชิ้นนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามรุ่งเรืองในอดีตโดยเฉพาะ “สุโขทัย” อาณาจักรไทย ที่ครอบคลุมดินแดนดอนเหนือในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ร่องรอยแห่งความเจริญดังกล่าว นอกจากจะพบได้จากซากเมือง และวัดวาอารามต่างๆ รวมทั้งศิลปวัตถุอันตกทอดมาถึงปัจจุบัน ที่สร้างขึ้นอย่างประณีตด้วยศิลปะชั้นสูงแล้ว ความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมในอดีต ยังพบเห็นได้ชัดเจนจาก “พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร” พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์สมัยสุโขทัย อันเป็นมรดกแห่งอารยธรรมที่ตกทอดเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมของสยามประเทศ
        “พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร” หรือ “หลวงพ่อทองคำ” หรือที่มีนามซึ่งปรากฏตามพระราชทินนาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๙) ว่า 
พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารแห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งสมาธิราบ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางเหนือพระชานุ ปลายพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณี หน้าตักกว้าง ๖ ศอก ๕ นิ้ว สูงจากฐานถึงพระเกตุเมาฬี ๗ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว น้ำหนักประมาณ ๕ ตันครึ่ง
 
พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร
 

 ประวัติความเป็นมา 
 
       แต่เดิมพระพุทธรูปองค์นี้ถูกพอกปิดด้วยปูนทั่วทั้งองค์ พุทธลักษณะภายนอกไม่งดงามหรือโดดเด่น จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่า เคยประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดโชตินาราม หรือวัดพระยาไกร มาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
      ต่อมาวัดพระยาไกรขาดคนบูรณปฏิสังขรณ์ จึงตกอยู่ในสภาพรกร้าง ราว พ.ศ. ๒๔๗๔ บริษัท อีสต์เอเซียติก จำกัด ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานป่าไม้ ได้ขอเช่าที่จากรัฐบาล เข้าจัดสร้างโรงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณวัดร้างแห่งนี้ มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมของวัดพระยาไกรออกจนเหลือแต่พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่
      ในขณะนั้น “วัดสามจีน” ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ทั่วทั้งพระอาราม โดยสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเพิ่มเติม สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะแขวงล่าง เห็นว่า จะปล่อยองค์พระพุทธรูปปูนปั้นให้อยู่ที่เดิมต่อไปจะเป็นการไม่สมควร ประกอบกับวัดสามจีน มีสถานที่กว้างขวางเหมาะสมกับการประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จึงมอบให้คณะกรรมการวัดสามจีน อันประกอบด้วย พระมหาเจียม กมโล, พระมหาไสว ฐิตวีโร (พระวิสุทธาธิบดี)น.อ. หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย),ร.น. หลวงบริบาลเวชกิจ (ยู้ ลวางกูล)นายสนิท เทวินทรภักดี ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้จากวัดพระยาไกรมาประดิษฐานยังวัดสามจีน
 
 
ภาพพระพักษร์ของหลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร ภาพเล็กคือขณะที่ยังถูกหุ้มด้วยปูนปั้น ภาพใหญ่คือภาพในปัจจุบัน
 

 จากพระพุทธรูปปูนปั้น สู่ "พระพุทธพุทธรูปทองคำ" 
 
       พระพุทธรูปปูนปั้นจึงถูกอัญเชิญมาตั้งแต่นั้น โดยในขณะที่ยังบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการวัดได้ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไว้ข้างเจดีย์เป็นการชั่วคราว ในระหว่างนี้ มีผู้มาขออัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดต่าง ๆ มากมาย แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ การก่อสร้างพระอาราม พระวิหารต่าง ๆ ในวัดสามจีน ใช้เวลาเนิ่นนาน จนล่วงเลยไปถึง ๒๐ ปี ใน พุทธศักราช ๒๔๙๘ การบูรณะจึงเสร็จสิ้นเรียบร้อย
       เมื่อทุกอย่างสมบูรณ์พร้อม ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสซึ่งขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระวีรธรรมมุนี ผู้ดำเนินการสร้างวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นจนแล้วเสร็จ ได้เป็นแม่กองเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานยังพระวิหารซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่ และหนักมาก ต้องใช้ปั้นจั่นยกองค์พระพุทธรูป ในขณะทำการยกนั้น ปรากฏว่า ลวดสลิงที่ยึดองค์พระเกิดขาดเพราะทานน้ำหนักองค์พระไม่ไหว องค์พระพุทธรูปจึงตกลงกระแทกบนพื้นอย่างแรง พอดีกับเวลานั้น เป็นเวลาใกล้ค่ำ และฝนก็บังเอิญตกอย่างหนัก การอัญเชิญพระพุทธรูปในวันนั้น จึงเป็นอันต้องหยุดชะงักลง
       ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ท่านเจ้าอาวาส ได้มาตรวจดูองค์พระ เพื่อหาทางอัญเชิญขึ้นประดิษฐานใหม่ ก็ได้พบเห็นรอยแตกที่พระอุระ และเห็นรักที่ฉาบผิวองค์พระด้านใน เมื่อแกะรักออก ก็ได้พบเนื้อทองคำบริสุทธิ์งามจับตาอยู่ชั้นในสุด ท่านเจ้าอาวาส จึงสั่งการระดมผู้คนช่วยกันกะเทาะปูน และลอกรักออกหมดทั้งองค์ ความงดงามแห่งเนื้อทองบริสุทธิ์ขององค์พระปฏิมาจึงปรากฏให้เห็นพร้อมพุทธลักษณะที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สกุลช่างสุโขทัย ที่งดงามจับตาจับใจผู้พบเห็นยิ่งนัก
       ความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายหมดสิ้นลงเมื่อมีการคุ้ยดินใต้ฐานทับเกษตรออก และพบกุญแจกลสำหรับถอดองค์พระออกเป็นส่วน ๆ ได้ ๙ ส่วน เพื่อสะดวกต่อการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานยังพระวิหาร จึงดำเนินการถอดองค์พระออกแต่เพียง ๔ ส่วน คือ ส่วนพระศอ ส่วนพระหัตถ์ทั้ง ๒ ข้าง และส่วนพระนาภี ทำให้สามารถอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ ขึ้นประดิษฐานยังพระวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้โดยราบรื่น
 
พระพุทธรูปทองคำ หลังจากได้กระเทาะปูนปั้นออกจนหมดแล้ว
 

 ที่สุดของไทย ที่สุดของโลก 
 
       การค้นพบพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัยของวัดไตรมิตรวิทยารามในครั้งกระนั้น ได้เป็นข่าวสำคัญอย่างอึกกะทึกครึกโครมไปทั่วทั้งประเทศ หนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ หลายฉบับ ต่างก็พากันประโคมข่าวกันอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดีของพุทธศาสนิกชนทั่วหน้า มีการตรวจสอบ และประเมินเนื้อทองขององค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ เรียกว่า ทองเนื้อเจ็ด น้ำสองขา (มาตราทองคำของไทยโบราณตั้งไว้ตั้งแต่ทองเนื้อสี่ คือทองหนัก ๑ บาท จะมีค่า ๔ บาท ทองเนื้อเจ็ด คือทองหนัก ๑ บาท จะมีค่า ๗ บาท ซึ่งเป็นทองที่มีค่าของเนื้อทองรองจากทองนพคุณหรือทองเนื้อเก้า ซึ่งทองเนื้อเก้าจะเริ่มพบที่บางตะพานในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ เรียกกันว่าทองคำบางตะพาน ส่วนคำว่าสองขาหมายถึง ๒ สลึง) มีน้ำหนักกว่า ๕ ตัน คิดเป็นน้ำหนักทองคำ ๒๕,๐๐๐ ปอนด์ หรือคิดเป็นมูลค่าเฉพาะเนื้อทองคำในขณะนั้น (พ.ศ. ๒๔๙๘ )๑๔ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาท) อันเป็นราคาทองคำที่ถูกประเมินในครั้งแรก
       พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร นับเป็น “พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” หนังสือกินเนสบุ๊ค ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ได้ทำการประเมินค่าอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๐ (พ.ศ. ๒๕๓๓) และบันทึกไว้ว่า เป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าเฉพาะเนื้อทองคำสูงถึง ๒๑.๑ ล้านปอนด์ แล้วบันทึกลงเป็นข้อความว่า
 
Highest intrinsic value is the 15th-century gold Buddah in Wat Trimitr Temple in Bangkok, Thailand. It is 3-04 m 10 ft tall and weighs an estimated 51/2 tonnes. At the April 1990 price of $ 227 per fine ounce, its intrinsic worth was $ 21.1 million. The gold under the plaster exterior was found only in 1954.
ข้อความที่ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ กินเนสบุ๊ก ออฟ เดอะ เวิร์ด เรคคอร์ด

 ก่อนจะมาเป็น "พระพุทธพุทธรูปทองคำ" 
 
       องค์พระพุทธรูปทองคำที่ถูกค้นพบ เป็นพุทธศิลปะสุโขทัยที่งดงามมาก ผู้เชี่ยวชาญทางพุทธปฏิมากรรมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีความงดงามถึงจุดสุดยอดในกระบวนฝีมือสกุลช่างสุโขทัย ซึ่งในการจัดแบ่งศิลปะพระพุทธรูปสุโขทัยของ เอ.บี.กริสโวลด์ (A.B. Giswold ) นั้น ได้แบ่งศิลปะออก เป็น ๓ หมวด คือ ๑. ก่อนคลาสสิก ๒. คลาสสิกบริบูรณ์ และ ๓. หลังคลาสสิก พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรนี้ นับเป็นศิลปะแบบคลาสสิคบริบูรณ์ อันเป็นยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดของสกุลช่างสุโขทัย มีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ต่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙
       ทองคำนับเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในสังคมสยามแต่โบราณ ในสมัยสุโขทัยนั้น จากข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่า มีแหล่งแร่ทองคำบริเวณลำห้วยแม่ปอย เขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีสัชชนาลัยเพียง ๒๕ กิโลเมตร มีการค้นพบเหมืองแร่โบราณในบริเวณดังกล่าว แม้จะมีสายแร่ทองคำเนื้อธรรมชาติไม่มากนัก แต่นับเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการนำทองคำมาใช้ในสังคมสุโขทัยได้อย่างชัดเจน
        ในศิลาจารึกหลักที่ ๕ วัดป่ามะม่วง กล่าวถึง การบำเพ็ญบุญของพระมหาธรรมราชา โดยทรง “กระยาทานคาบนั้นทองหมื่นหนึ่ง เงินหมื่นหนึ่ง เบี้ยสิบล้าน...” สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของทองคำในสมัยนั้นในกลุ่มชนชั้นสูง โดยเฉพาะกษัตริย์ มักจะนิยมสร้างพระพุทธรูปหรือโบราณวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนาจากทองคำบริสุทธิ์ โดยทรงเป็นศูนย์กลางการดำเนินการ เช่น การสร้างสำเภาทองลอยพระธาตุ ดังความที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารเหนือ ความว่า
        “....เชิญพระธาตุมาถึงเมืองแล้ว พระธรรมราชาเจ้าจึงป่าวร้องแก่คนทั้งหลายผู้ศรัทธาก็เอาทองมาประมวลกันได้ ๒,๕๐๐ ตำลึงทอง ให้ช่างตีเป็นเภาเภตรา จึงใส่พระธาตุพระพุทธเจ้าลอยอยู่ในน้ำบ่อ...
        ในการสร้างพระพุทธรูปสำคัญ สังคมสุโขทัยจะใช้ลักษณะดังกล่าว และพระมหากษัตริย์จะทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการสร้าง และใช้วิธี “ป่าวร้องแก่คนทั้งหลายผู้ศรัทธา” หรือให้หัวเมืองภายใต้พระราชอำนาจส่งมอบวัตถุดิบในการจัดสร้างโดยมี “ช่างหลวง” เป็นผู้ดำเนินการ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ การสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารเหนือ ความว่า
        “...พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกจึงรำพึงในพระทัยจะใคร่สร้างพระพุทธรูปให้แล้วด้วยสัมฤทธิ์ ครั้นพระองค์รำพึงแล้วจึงให้หาช่างได้บาพิศณุคนหนึ่ง บาพรหมคนหนึ่ง บาธรรมราชคนหนึ่ง บาราชกุศลคนหนึ่ง ได้ช่างมาแต่เมืองสัชนาไลย ๕ คน มาแต่เมืองหริภุญไชยคนหนึ่ง เป็นช่าง ๖ คน จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งช่างทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายให้ชวนกันรักษาศีล ๕ ประการอย่าให้ขาด ครั้นสั่งช่างแล้วจึงพระราชทานรางวัลแก่ไพร่ทั้งหลายให้ขนดินแลแกลบให้แก่ช่าง ช่างจึงประสมดินปั้นเป็นพระพุทธเจ้าสามรูปตามมีพระราชโองการตรัสสั่งนั้น ให้เหมือนพิมพ์เดียวแลใหญ่น้อยเท่ากัน ครั้นเป็นเบ้าคุมพิมพ์แล้วท้าวพระยาทั้งหลายก็นำเอาทองสัมฤทธิ์มาถวายแก่พระองค์เจ้า ชวนกันหล่อพระพุทธรูปเป็นอันมาก แลช่างหล่อชวนกันกินบวชเจ็ดวัน ก็ทำพลีกรรมแก่เทวดาทั้งเจ็ดทิศ ครั้นได้ฤกษ์ดีจึงเอาพิมพ์เข้าเตา...
        กรรมวิธีการหล่อพระพุทธรูปในสมัยโบราณนั้น อาจแบ่งออกได้เป็น “ฝีมือช่างราษฎร์” กับ “ฝีมือช่างหลวง” ฝีมือช่างราษฎร์ จะเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีศรัทธาจะสร้างพระพุทธปฏิมาส่วนใหญ่มิได้เคร่งครัดในส่วนผสมของโลหะเท่าใดนัก เมื่อทราบข่าว จะมีการหลอมหล่อพระพุทธรูป มักจะนำโลหะมีค่าจากบ้านเรือนของตนมาเป็นวัตถุดิบร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป ช่างผู้ซึ่งดำเนินการจะนำหุ่นขี้ผึ้งที่ปั้นไว้ตั้งเอาหัวลง เมื่อเทน้ำโลหะลงไปธาตุที่หนักที่สุดซึ้งได้แก่ ทองคำ จะลงไปตกตะกอนอยู่ในส่วนล่างสุด คือ ส่วนเศียรพระพุทธรูป ดังนั้น พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่ จะมีพระเศียรเปล่งปลั่งสุกใสกว่าส่วนอื่น
        ส่วนการหล่อโดยฝีมือช่างหลวงนั้น จะเน้นอัตราส่วนผสมของโลหะเป็นพิเศษ กรรมวิธีโดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน หากเพิ่มความละเอียดประณีตโดยเริ่มจากการ “ ขึ้นหุ่น” หรือ “ปั้นหุ่น” ชั้นในขององค์พระด้วยดินเหนียวผสมทราย แกลบ ตามส่วน ดินที่มีมักนิยมใช้เรียกว่า “ดินขี้งูเหลือม” มีสีเหลือง โดยกำหนดสัดส่วนไว้สำหรับหุ้มขี้ผึ้งอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นใช้ขี้ผึ้งผสมกับชันเพื่อให้แข็งตัวมาตีแผ่ออกเป็นแผ่นหนาเท่ากับเนื้อทองที่ต้องการนำแผ่นขี้ผึ้งหุ้มรูปหุ่นให้หมดทั้งองค์ ลงมือปั้นแต่ขี้ผึ้งให้ประณีต ฝีมือช่างจะแสดงออกมาจากการปั้นขี้ผึ้ง
        หลังจากนั้นจะมีการติด “สายชนวนขี้ผึ้ง” เพื่อช่วยให้ทองแล่นได้ตลอด โดยต้องคำนึงถึงช่องว่างที่จะเป็นส่วนให้อากาศภายในระบายออกได้ทันเมื่อเททอง ก่อนที่จะนำเอาขี้วัวละเอียดผสมกับดินนวลทาลงบนหุ่นขี้ผึ้งเพื่อให้ผิวทองเรียบงาม หลังจากนั้นใช้ดินอ่อนฉาบรักษาดินขี้วัวไว้แล้วใช้ดินที่ปั้นหุ่นองค์พระชั้นในพอกทับอีกชั้นหนึ่ง
        จากนั้นช่างผู้ทำการหล่อพระพุทธรูป จะทำการตรึงหมุดเหล็ก หรือ “ทวย” คือการแทงเหล็กแหลมเข้าไปในหุ่นขี้ผึ้งให้ทะลุเข้าไปถึงชั้นในเพื่อยึดโครงสร้างองค์พระให้แข็งแรง มิให้แตกร้าวขณะเททอง ก่อนที่จะใช้เหล็กมัดเป็นโครงหุ้มดินพอกไว้อีกชั้นหนึ่ง ที่เรียกว่า “รัดปลอก”
        ต่อจากนั้นจะทำการพลิกเศียรพระพุทธรูปลงดิน เอาฐานองค์พระขึ้น โดยใช้นั่งร้านยกพื้นไม้ให้รอบสำหรับเดินเททอง ค้ำยันหุ่นด้วยเหล็กให้แน่นหนา แล้วจึงเริ่มสุมไฟเผาหุ่นไล่ขี้ผึ้งรอบองค์พระ ในขณะเดียวกันก็เริ่ม “สุมทอง” ที่เตรียมไว้พร้อมกันไปด้วย โดยมีเบ้าหลอมต่างหาก
        เมื่อขี้ผึ้งละลาย หรือที่เรียกกันว่า “สำรอก” จึงเริ่มเททอง น้ำทองจะไหลลงไปแทนที่ขี้ผึ้งรอบองค์พระ โดยเดินเททองบนนั่งร้านกรอกลงไปตามสายชนวนขี้ผึ้งรอบองค์พระ โดยเดินเททองบนนั่งร้านกรอกลงไปตามสายชนวนขี้ผึ้งติดเอาไว้ก่อนแล้วนั้น ช่องหรือสายชนวนนี้จะเปรียบเสมือนท่อน้ำทองให้ไหลไปทั่วองค์พระปฏิมา
        เมื่อเททองสมบูรณ์แล้วจะปล่อยให้หุ่นพิมพ์เย็นลงแล้วจึงแกะดินที่ปั้นเป็นหุ่นออกให้หมด ยกองค์พระให้ตั้งขึ้นเริ่มขัดถูผิวให้เรียบตัดหมุดหรือ “ทวย” รวมทั้งสายชนวนออก หากมีตำหนิก็จะมีการนำเศษทองที่เหลือตอกย้ำให้เสมอกัน หากปรากฏเป็นช่องว่างมากก็เททองเพิ่มให้เต็มที่เรียกว่า “เทดิบ” บางครั้งจะใช้ยาซัดโลหะตามกรรมวิธีโบราณผสมลงในเบ้าหลอมด้วยเพื่อซัดเศษโลหะออกจากน้ำทอง ซึ่งจะทำให้ได้เนื้อโลหะบริสุทธิ์
        ในบางครั้งจะมีการลงรักปิดทองจนทั่วองค์พระ โดยใช้ “รักสมุก” คือรักผสมผงถ่านบดละเอียด ป้ายรักสมุกเข้ากับองค์พระให้ทั่วและเรียบทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนขัดด้วยหินละเอียด จากนั้นชะโลมด้วย “ รักน้ำเกลี้ยง” และใช้ “รักเช็ด” ทาองค์พระเพื่อปิดทองอีกครั้งหนึ่ง
        พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปที่เกิดจากการสร้างในลักษณะดังกล่าวโดยฝีมือ “ช่างหลวง” ที่มีฝีมือการหล่อพระถึงขึ้นสุดยอด ทำให้ได้องค์พระซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามทองคำแล่นบริบูรณ์ตลอดองค์ โดยใช้เนื้อทองคำธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เรียกกันว่าทองเนื้อเจ็ด น้ำสองขา และแสดงให้เห็นถึงความแยบยล สามารถถอดองค์พระออกเป็นส่วน ๆ ได้ถึง ๙ ส่วน โดยมีกุญแจกลเป็นเครื่องมือในการถอดประกอบ นับเป็นฝีมือช่างชิ้นเอกอันยากจะหาฝีมือสกุลช่างใดทัดเทียมได้
 
นายช่างกำลังกระเทาะปูนปั้นออกจากพระเศียรพระพุทธรูปทองคำ
 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
 
       จากหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน ทำให้อาจสันนิษฐานได้ว่า พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรเดิมเคยประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย โดยมีข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๒ กล่าวถึง “ พระพุทธรูปทอง” ความว่า
       “...กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารส มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม...
       กลางเมืองสุโขทัยที่ปรากฏในจารึก หมายถึงวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและสังคมของสุโขทัยในอดีต โดยเฉพาะศาสนามีความรุ่งเรืองมากในสมัยพระธรรมราชาลิไท ซึ่งนักวิชาการในปัจจุบันสันนิษฐานว่าเป็นผู้แต่งศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่ ๒
        จากข้อความในศิลาจารึกซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นวัดมหาธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ มีพระพุทธรูปทอง พระอัฏฐารส หรือพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ และพระพุทธรูปต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในหนังสือ "เที่ยวเมืองพระร่วง" ความว่า
        “...ตรวจดูคำจารึกหลักศิลาของพระเจ้ารามคำแหง...ดู ก็น่าจะสันนิษฐานว่ากล่าวถึงวัดมหาธาตุนี้ “พิหารมีพระพุทธรูปทอง” นั้นน่าจะเป็นวิหารหลวงซึ่งประดิษฐานพระศรีศากยมุนี..
        พระศรีศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานในวิหารวัดมหาธาตุสุโขทัย ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ยังวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งวิหารดังกล่าวเป็นวิหารหลวง เรียกว่าวิหารเก้าห้อง มีเสาศิลาเหลี่ยมขนาดใหญ่ค้ำเครื่องบน ซึ่งปัจจุบันปรักหักพังหมดแล้ว หากพิจารณาสภาพที่ปรากฏประกอบศิลาจารึกที่ ๑ จะพบแท่นรองพระพุทธรูปนอกเหนือจากองค์ประธาน ลดหลั่นกันไป จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า พระพุทธรูปทองที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้น น่าจะเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ มากกว่าจะเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ซึ่งพระพุทธรูปทองคำดังกล่าว ก็คือ พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร ในปัจจุบันนั่นเอง
        นอกจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานที่กล่าวถึงพระพุทธรูปทองคำในสมัยสุโขทัยอีก เช่น ในศิลาจารึกบางหลักกล่าวการสร้างพระพุทธรูปทอง โดยพระมหาธรรมราชาลิไท หรือในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงด้านที่ ๓ กล่าวถึงการออกผนวชของพระองค์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีต่อหน้าพระพุทธรูปทองคำ ดังความว่า
              “ ...พระยาศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช...
              หากสมาทานทศศีลเป็นดาบส...
              หน้าพระพุทธรูปทองอันประดิษฐานไว้
              เหนือราชมณเทียรอันตนแต่ง...
              ...เมื่อจัก...ศีลนั้น พระยาศรีสุริ(ย)
              พงศ์ราม(มหา) ธรรมราชาธิราช
              จึงจักยืนยอมือนบพระพุทธทอง
              นบทั้งพระปิฎกไตร..
        จากหลักฐานที่ปรากฏ อาจกล่าวได้ว่า พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ความประณีตของพุทธศิลปะ ความแยบยลของส่วนประกอบที่ทำเป็นกุญแจกล ความทรงค่ามหาศาลของเนื้อทองคำบริสุทธิ์ เป็นสิ่งซึ่งยากจะหาผู้ใดทำขึ้นได้นอกจากพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ซึ่งมีพระบรมโพธิสมภารอันยิ่งใหญ่ จึงจะสามารถหล่อสร้างเป็นองค์พระปฏิมาที่ประเสริฐล้ำเลิศเช่นนี้ได้สำเร็จ
        องค์พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตรถูกหุ้มห่ออยู่ในปูนเป็นระยะเวลายาวนาน อาจกล่าวได้ว่า ผู้คนสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อน พ.ศ. ๒๔๙๘ มิได้ทราบเลยว่า ภายในพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ได้ซุกซ่อนพุทธปฏิมาอันงามล้ำเลิศและทรงค่ามหาศาล
        การพอกปูนปิดองค์พระสำคัญไว้ เป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของผู้คนในสังคมไทยสมัยก่อน ที่ต้องการพิทักษ์ปกป้ององค์พระพุทธรูปและพุทธศาสนาไว้จากภัยอันตรายต่าง ๆ ซึ่งจะพบเห็นชัดเจนในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองที่พม่าได้สุมไฟลอกเอาทองจากองค์พระศรีสรรเพชญไปจนหมดสิ้น ผู้คนได้พยายามปกปิดหรือเคลื่อนย้ายองค์พระสำคัญ ๆ หลายต่อหลายองค์ จนเกิดเป็นตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำ ที่ชาวบ้านช่วยกันนำองค์พระใส่แพไม้ไผ่อพยพหลบหลีกข้าศึก
       สำหรับ “หลวงพ่อทองคำ” องค์นี้ มีข้อสันนิฐานว่า การพอกปูนปิดองค์พระพุทธรูปคงจะกระทำขึ้นก่อนการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ในพ.ศ. ๒๓๒๕ และอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า ในราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยาทุกฉบับ รวมทั้งเอกสารสมัยอยุธยาไม่มีข้อความที่กล่าวถึงพระพุทธรูปทองคำองค์นี้เลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพอกปูนปิดองค์พระอาจกระทำมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเริ่มถูกครอบงำจากอำนาจของกรุงศรีอยุธยา และเสื่อมอำนาจลงอย่างสิ้นเชิงในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงเป็นไปได้ที่คนสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจพบเห็นเพียงองค์พระปูนปั้นประดิษฐานอยู่ในวัดมหาธาตุ สุโขทัย เรื่อยมา
            
       จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นสมัยที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานคร มากกว่า ๑,๒๔๘ องค์(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดองค์) พระพุทธรูปปูนปั้นที่หุ้มองค์หลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตรไว้ คงจะถูกอัญเชิญมาในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดฯ ให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนี พระประธานวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐานที่วัดสุทัศนเทพวราราม และมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดฯ ให้ประดิษฐานพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่าง ๆ ไว้ ณ พระระเบียงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นใน พ.ศ. ๒๓๔๔ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยไตรมิตรในลักษณะการปูนปั้นปิดองค์พระคงจะประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ ก่อนที่จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระยาไกรในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ภาพสมเด็จย่าทรงพิจารณาพระเกตุมาลาของหลวงพ่อทองคำ
 

 "พระพุทธพุทธรูปทองคำ" ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ 
 
       ในปัจจุบัน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่า "หลวงพ่อทองคำ" ประดิษฐานอยู่ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เลขที่ ๖๖๑ ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่พากันหลั่งไหลกันเข้ามาชมความงดงามแห่งองค์พระปฏิมาที่ทำจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันประเมินค่ามิได้
       นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศต่อมรดกแห่งอารยธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่งดงาม อันเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งโรจน์แห่งพุทธศิลปะ ฝีมือช่าง และพลังแห่งศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาที่สืบเนื่องเรื่อยมาจากอดีตจวบปัจจุบัน และเรื่อยไปยังอนาคตกาล ฯ 
 
ความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วแผ่นดิน
 

จาก : ประวัติพระพุทธรูปทองคำ ฉบับคณะกรรมการแผนกตำรา
ที่มา : http://www.wattraimit.com
มุทิตา"เจ้าคุณธงชัย" พระธรรมภาวนาวิกรมจากพระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ ที่พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.

พระมหาธงชัย ธมฺมธโช หรือเจ้าคุณธงชัย

พระเกจิรูปสำคัญ กิจพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก มากมาย ทั้งเป็นพระพัฒนาการศึกษา เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการเพชรยอดมงกุฎ

ผู้ริเริ่มงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรม ไชน่าทาวน์ โดยลงนามร่วมกับวัดเส้าหลิน


และพระสมณทูตร่วมเฉลิมฉลอง 250 ปีสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา

นามเดิม ธงชัย เอี่ยมสะอาด เกิด 21 ก.พ. 2496 พรรษาที่ 33ปี 2510 บรรพชา ณ วัดไตรมิตรฯ มี พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระบรรพชาจารย์19 เม.ย. อุปสมบท ณ วัดไตรมิตรฯ พระบรรพชาจารย์ในสมณศักดิ์พระวิสุทธาบดี เป็นพระอุปัชฌาย์สอบได้นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 6 ประโยค และประกาศ นียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต มสธ.ศึกษาต่อปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มสธ.เป็นพระธรรมทูตประจำสำนักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตพ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนาม พระครูศรี วิสุทธานุวัตรก่อนเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ.ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชภาวนาวิกรมต่อมาเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพภาวนาวิกรมในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พ.ศ.2554 เลื่อนสมณศักดิ์ที่พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.